การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี อบต.สัมพันธ์ ครั้งที่ 20

กิจกรรมหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ มอบหมายให้นางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง ปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี “อบต.สัมพันธ์ ต้านยาเสพติด อำเภอชัยบาดาล ครั้งที่ 20” ซึ่งในปีนี้องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาลรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน