เยี่ยมชมศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลตำบลลำนารายณ์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ และนายแพทย์พิสิฐ พรหมคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบาดาล ให้การต้อนรับแพทย์หญิงประนอม คําเที่ยง อดีตอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และคณะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประกอบด้วย รพ.สต. ห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง รพ.สต. โพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง รพ.สต. บ่อทอง อำเภอหนองม่วง และรพ.สต. บ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ที่ให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์ภายใต้แนวคิด “ใกล้บ้าน ใกล้ใจ” ณ ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลตำบลลำนารายณ์