ร่วมประชุมเตรียมรับเสด็จสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

กิจกรรมหน่วยงาน

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และหน่วยงานต่างๆในอำเภอชัยบาดาล เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงกำหนดจะเสด็จมาทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี