ภาพบรรยากาศการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เทศบาลตำบลลำนารายณ์

เทศบาลตำบลลำนารายณ์
นำโดย
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล
นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์
ในการบริการฉีดวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม
ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์
ที่ลงทะเบียนขอรับวัคซีนไว้เรียบร้อยแล้ว
จำนวน 3,000 คน ซึ่งจะทยอยฉีดวัคซีนวันละ 1,000 คน
ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2564
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
(ข้างปั๊มน้ำมัน ปตท.เขาบัลลังค์)