วันสตรีสากล ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีนายนิรันดร์ คำล้าน รักษาการแทนนายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานในพิธี โดยการจัดงานในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนการรวมพลังและสร้างบทบาทของกลุ่มสตรีให้เป็นที่ยอมรับของสังคม พร้อมรณรงค์ปกป้องสิทธิสตรี ลดความรุนแรงในสังคม และยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรีที่มีผลงานดีเด่น ซึ่งภายในงานมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่สตรีดีเด่น รวมทั้งมีกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=LamnaraiPr&set=a.2842946516001755