อบรมการจัดการขยะ

เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดย นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมอบรมให้ความรู้การจัดการขยะ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการลดปริมาณขยะและการจัดการขยะต้นทางรวมทั้งการนำกลับมาใช้ประโยชน์ จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวลำนารายณ์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณขยะ ด้วยการคัดแยกประเภทของขยะก่อนนำไปทิ้งทุกครั้ง เพื่อให้ง่ายต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปกำจัดหรือใช้ประโยชน์ต่อไปได้ค่ะ ซึ่งได้ดำเนินการอบรม หมู่ 3 และหมู่ 9 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2950841391878933&type=3