ประเพณีลอยกระทง 2565

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ขอเชิญทุกท่านร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ที่วัดใกล้บ้านของท่าน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงสืบไป โดยในวันนี้ “นายกใช้” ได้จัดให้มีการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และได้นำไปถวายให้กับวัดลำนารายณ์และวัดอุดมสันติวรรณ ขอขอบคุณทุกความร่วมมือจากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำนารายณ์ คณะกรรมการชุมชน ประชาชนทั่วไป และพนักงานเทศบาล ที่ร่วมประดิษฐ์กระทงด้วยค่ะ

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=LamnaraiPr&set=a.491012256400211