ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลลำนารายณ์

วันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ นางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง ปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และพนักงานเทศบาล ต้อนรับ นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และคณะ ที่ได้ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน บริเวณจุดบริการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ ณ บริเวณจุดบริการประชาชน หน้าโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=LamnaraiPr&set=a.531677609000342