ประชาสัมพันธ์ห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

💥 ห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง 🔥
ในเขตทางห้ามมิให้ดำเนินการ
จุดไฟเผาในพื้นที่ริมทางหลวง
ริมทางรถไฟและริมทางหลวงท้องถิ่น

..หากพบเห็นรีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง..

🔥 การเผาหญ้า เผาขยะ มีความผิด
ทั้งจำ ทั้งปรับ!!