ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

📣 ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 📣
เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

เพื่อให้ผู้ที่เป็นเจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ตรวจสอบความถูกต้อง สามารถตรวจสอบข้อมูล
ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้
👉🏻👉🏻 https://cdn2.me-qr.com/pdf/20302104.pdf
หรือแสกนคิวอาร์โค้ดรูปภาพที่แนบค่ะ

หากปรากฏว่าแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
จัดทำขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง
ให้ผู้เสียภาษียื่นคำร้องเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 15 วัน
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ : งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
กองคลัง เทศบาลตำบลลำนารายณ์
เบอร์โทรศัพท์ (036)461-758-9 ต่อ 17