หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.lamnaraicity.go.th/files/หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของเทศบาล 111124545.pdf

Read more

คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

เอกสารที่เกี่ยวข้อง คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (400 kB)

Read more

การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ออกไปอีก 1 เดือน ให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ทราบถึงกรอบระยะเวลาในการจัดเก็บภาษี โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Read more

สถานธนานุบาลลำนารายณ์

รับจำนำ ทองคำ เพชร พลอย เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิหา และของเบ็ดเตล็ดอื่นๆ อีกมากมาย ตั้งอยู่ที่ ซอยท่ามะนาว 5 เลขที่ 361/38-39 หมู่ที่ 5 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 0-3677-6404

Read more

กรอปรูปไม้

วิสาหกิจชุมชน เมรินทร์กรอบไม้  463/12 หมู่ 3 ซอยสุขาภิบาล 20/3 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130 ติดต่อ : คุณผาย เมรินทร์ โทร :  036 630350

Read more

สปาบาล์ม

กลุ่มบ้านรักษ์สมุนไพร-ไร่เบญจมาศ  425-426 หมู่ 3 ถนน สุรนารายณ์ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130 ติดต่อ : โทร :  อีเมล:  เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/LB/benjamasherbsfarm.htmวันที่แก้ไข : 4 พ.ค

Read more

น้ำพริกแม่ศรีรัตน์

น้ำพริกแม่ศรีรัตน์  บ้านเลขที่ 437/12 หมู่ที่ 3 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 ติดต่อ : นางศรีรัตน์ สุขเ โทร :  036-630157 อีเมล:  cdlop@lopburi.go.th

Read more

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคําสั่งรับคํา ขอรับใบอนุญาต)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 20170619150910 (113 kB)

Read more