ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ระลึกถึงพระรัตนตรัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ผ่านแอปพลิเคชัน “สมาธิเสบียงบุญ”

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ระลึกถึงพระรัตนตรัย ด้วยบทว่า พุทโธ เม นาโถ (พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริอ่านต่อ…

เทศบาลตำบลลำนารายณ์ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ระลึกถึงพระรัตนตรัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ผ่านแอปพลิเคชัน “สมาธิเสบียงบุญ”

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ระลึกถึงพระรัตนตรัย ด้วยบทว่า พุทโธ เม นาโถ (พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า) ธอ่านต่อ…

เทศบาลตำบลลำนารายณ์ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิอ่านต่อ…

โครงการพระราชดำริ ชุมชนสร้างสรรค์ หมู่ 3 ลำนารายณ์

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และพนักงานเทศบอ่านต่อ…

เปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำนารายณ์ รุ่นท

เปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำนารายณ์ คุณสมบัติ1. มีอายุ 55 ปีขึ้นไป2. สามารถช่วยเหลือตนเองได้3. มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลตำบอ่านต่อ…

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน- วิ่งโต้ลมหนาวที่ลำนารายณ์​ ครั้งที่​ 2

ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพลำนารายณ์สนับสนุนโดยเทศบาลตำบลลำนารายณ์​ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน- วิ่งโต้ลมหนาวที่ลำนารายณ์​ ครั้งที่​ 2 ในวันอาทิตอ่านต่อ…

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่พัฒนาทำความสะอาด และจัดเก็บขยะมูลฝอยตามจุดต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 พนักงานกวาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่พัฒนาทำความสะอาด และจัดเก็บขยะมูลฝอยตามจุดต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลลอ่านต่อ…

โครงการพระราชดำริ ชุมชนหมู่ 9 พัฒนา ลำนารายณ์

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และพนักงานเอ่านต่อ…