ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

💦 ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567🌸

🗓 วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567

📌 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล

เวลา 07.00 น.

พิธีสงฆ์

เวลา 07.30 น.

– พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 29 รูป ออกบิณฑบาต

เวลา 08.30 น.

– ขบวนแห่พร้อมเทพีสงกรานต์ของทุกขบวน พร้อมกันที่หน้าท่ี่ว่าการอำเภอชัยบาดาล

เวลา 08.45 น.

– เริ่มพิธีเปิดงานสงกรานต์

เวลา 09.15 น.

– เริ่มแห่ขบวนเคลื่อนที่ไปรอบตลาดลำนารายณ์

เวลา 11.50 น.

– ขบวนแห่กลับถึงหน้าที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล

– ขบวนแห่เข้าจอด ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล

– ประกาศผลการประกวดขบวนแห่ พร้อมอบรางวัล มอบเกียรติบัตรร่วมขบวนแห่ฯ

– พิธีสรงน้ำพระพุทธนวราชบพิตร

*หมายเหตุ กำหนดการนี้เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม