ลงทะเบียนรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายที่มีทะเบียนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ลงทะเบียนรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยนำบัตรประชาชนมาลงทะเบียน ณ ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ในวันราชการ เวลา 09.00 – 15.00 น.

กลุ่มเป้าหมายได้แก่

1. ผู้มีโรคเรื้อรัง

โรคเบาหวาน

– ปอดอุดกั้นเรื้อรัง

– หอบหืด

– หลอดเลือดหัวใจ

– หลอดเลือดสมอง

– ไตวายระยะ 5

– ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการให้เคมีบำบัด

2. ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป

3. ผู้พิการทางสมอง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

4. ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย หรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมถึงผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)

5. ผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกาย 35 กก./ตร.ม.