เชิญชวนประชาชนร่วมชมการแข่งขันกีฬามวยไทย โครงการแข่งขันกีฬามวยไทยลำนารายณ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

📣ประชาสัมพันธ์📣

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมการแข่งขันกีฬามวยไทย โครงการแข่งขันกีฬามวยไทยลำนารายณ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ศึกยอดมวยดาวรุ่ง ลำนารายณ์ ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 18.00 น. ณ สนามมวยไทยชั่วคราวหอประชุมอเนกประสงค์อำเภอชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี