ลงทะเบียนจองพื้นที่จำหน่ายอาหาร “งานมหกรรมอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ครั้งที่ 15”

ข่าวประชาสัมพันธ์

📢📢 ประชาสัมพันธ์ 📢📢

เปิดลงทะเบียนจองพื้นที่จำหน่ายอาหาร

เทศบาลตำบลลำนารายณ์

ได้จัดทำโครงการมหกรรมอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ครั้งที่ 15

🎯ระหว่างวันที่ 12-18 ธันวาคม 2566 🎯

และได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจการออกร้านจำหน่ายอาหาร

จำนวน 60 ร้าน

จึงขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหารที่สนใจออกร้านจำหน่ายอาหาร

เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดงานดังกล่าว

🗓 ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.

📍 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์

💸 และลงทะเบียนจองพื้นที่พร้อมชำระเงิน

🗓 ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.

***หากมีผู้ประกอบการจองพื้นที่ครบจำนวน 60 ร้าน

เทศบาลจะปิดการลงทะเบียนการจองพื้นที่ทันที***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองสาธารณสุขฯ

☎️เบอร์โทรศัพท์ (036)461-758-9 ต่อ 21