ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 📣📣

เดิม สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2567

ขยายเวลาเป็น สิ้นเดือนกรกฎาคม 2567✅

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานแผนที่ภาษี

ได้ที่👉https://lin.ee/Yj4ryoe✅

เบอร์โทรศัพท์ 036-461-758-9 ต่อ 17