โครงการส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

*ประชาสัมพันธ์* โครงการส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ได้กำหนดการมอบแว่นตาให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ที่ได้รับการตรวจคัดกรองวัดสายตาไปแล้วนั้น ให้นำคูปองมารับแว่นตาได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป

ณ อาคารโรงจอดรถดับเพลิง เทศบาลตำบลลำนารายณ์