รับสมัครการประกวดจินตลีลาสาวสองประกอบเพลงที่เกี่ยวข้องกับอาหาร งานมหกรรมอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 15

ข่าวประชาสัมพันธ์

📣ข่าวประชาสัมพันธ์📣

รับสมัครการประกวดจินตลีลาสาวสองประกอบเพลงที่เกี่ยวข้องกับอาหาร

งานมหกรรมอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 15

1.คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

1.1 กลุ่มเพศทางเลือก (เกย์ หรือ สาวประเภทสอง) ไม่จำกัดอายุ

1.2 สมัครเป็นทีม มีสมาชิกไม่ต่ำกว่า 5 คน และไม่เกิน 7 คน

2.กติกาการแข่งขัน

2.1 ใช้เพลงที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เช่น กินจุ๊บจิ๊บ ส้มตำ เป็นต้น สามารถมิกซ์เพลงได้

2.2 ใช้เวลาแสดงทีมละ 6 นาที (บวกลบไม่เกิน 1 นาที)

2.3 การแต่งกายมีความสวยงาม

2.4 ผู้เข้าประกวดทุกคนสามารถลงชื่อสมัครได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น หากเกิดกรณีทีมที่มีผู้แข่งขันซ้ำ คณะกรรมการประกวดจะปรับให้แพ้และตกรอบทันที

2.5 จำนวนผู้เข้าแข่งขัน ไม่เกิน 7 ทีม

3. เกณฑ์การให้คะแนน

3.1 ทักษะการเต้น ลีลา การนำเสนอ 25 คะแนน

3.2 การถ่ายทอดอารมณ์และบุคลิกภาพของนักแสดง 20 คะแนน

3.3 ความคิดสร้างสรรค์ 15 คะแนน

3.4 เครื่องแต่งกาย 15 คะแนน

3.5 ภาพรวมการแสดง 10 คะแนน

3.6 การให้ความบันเทิงผู้ชม 10 คะแนน

3.7 การรักษาเวลา 5 คะแนน

– หมายเหตุ ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

4. รางวัลพร้อมเกียรติบัตร จำนวน 3 ระดับ ดังนี้ (ได้รับเกียรติบัตรทุกทีม)

รางวัลที่ 1 เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

รางวัลที่ 2 เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท

รางวัลที่ 3 เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท

5. วันและเวลา สถานที่ในการประกวด

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 ลงทะเบียนและจับสลากลำดับการประกวด เวลา 17.00 – 17.30 น. เริ่มประกวดเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ เวทีงานมหกรรมอาหาร

6. วันและเวลา สถานที่รับสมัคร

ส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2566

ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 036-461758 ต่อ 21