เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลลำนารายณ์

เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร

เกี่ยวกับรับแจ้งการเกิด – การตาย

แจ้งการย้ายที่อยู่ คัดสำเนาต่างๆ

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567