รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

📣 ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน

และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์

⭐ รับสมัครนักเรียน

> ระดับเตรียมความพร้อม 2 ขวบ

> ระดับชั้นอนุบาล (3 ขวบ)

เปิดรับสมัครตั้งเเต่วันที่ 2 มกราคม 2567 – 29 กุมภาพันธ์ 2567

ในวันและเวลาราชการ

⭐ เอกสารการสมัคร

1. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

2. สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด

4. สมุดบันทึกสุขภาพ (สมุดสีชมพูหน้าแรก,หน้าที่ได้รับวัคซีน)

5. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป

📱ติดต่อสอบถามได้ที่ กองการศึกษา (036)461-758-9 ต่อ 22

ครูตุ๊ก 089-5373351 , ครูฝ้าย 082-2151869

#รับสมัครนักเรียน

#ปีการศึกษา2566