การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี ๒๕๖๗

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนชาวลพบุรีร่วมรณรงค์นุ่งโจงห่มสไบแต่งไทยทั้งเมือง ประชาสัมพันธ์การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี ๒๕๖๗ สร้างอัตลักษณ์ให้กับคนลพบุรีและ Soft Powerของจังหวัด …

#งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

๙ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

King Narai the Great Fair 36th 2024

9 – 18 February 2024 @.King Narai’s Palace

www.facebook.com/kingnaraiLopburi