ตรวจคัดกรองประสาทตา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลลำนารายณ์

ขอประชาสัมพันธ์บุคคลที่มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์

“ตรวจคัดกรองประสาทตา”

เวลา 08.00 – 12.00 น. : กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน

เวลา 13.30 – 15.00 น. : กลุ่มผู้สูงอายุ

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567

ณ ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลตำบลลำนารายณ์