การยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

📢ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลลำนารายณ์📢

เรื่องการยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์

โทร (036)461-758-9 ต่อ 2