คำขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 จากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

“มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์

เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย