ลงทะเบียนคัดกรองรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ขอประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนบุคคลในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขดำเนินการคัดกรองคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ หรือ แผ่นรองซับการขับถ่าย

ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ / แผ่นรองซับการขับถ่าย ได้แก่
1. บุคคลที่มีภาวะติดบ้านติดเตียง มีค่าเอดีแอล (ADL) ตามที่กำหนด
2. บุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะ กลั้นอุจจาระไม่ได้ ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

เอกสารที่ใช้ คือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อได้ด้วยตนเอง ญาติสามารถนำเอกสารมาแทนได้

ลงทะเบียนได้ที่ ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลตำบลลำนารายณ์