1 October 2023
Latest:
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2564)