หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมแและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็กและหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ. 2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง