นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล