รับมอบเกียรติบัตรที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2567

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ มอบหมายให้ ร.ต.ต.กำจัด สุขจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ รับมอบเกียรติบัตรที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2567 ได้สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี