พิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประสานพลังแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้รับความร่วมมือจากวัดลำนารายณ์ ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน จำนวน 17 ชุมชน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล และโรงพยาบาลชัยบาดาล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 3

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=LamnaraiPr&set=a.806104058224361