ปรับปรุงสนามกีฬาการรถไฟ 44 ไร่

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานกองช่าง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงสนามกีฬาการรถไฟ 44 ไร่ หมู่ 10 ตำบลลำนารายณ์ เพื่อรองรับด้านสุขภาพการออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์