ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนมิตรสัมพันธ์ หมู่ 3 ลำนารายณ์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานกองสาธารณสุขฯ ประธานชุมชน และกรรมการชุมชน ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว บริเวณชุมชนมิตรสัมพันธ์ หมู่ 3 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี