ทำบุญตักบาตร ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

กิจกรรมหน่วยงาน

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอชัยบาดาล อบต.ในเขตอำเภอชัยบาดาล จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์อำเภอชัยบาดาล ประจำปี 2567 โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่อันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป และยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความรักความสามัคคีต่อกัน