ส่งมอบเครื่องออกกำลังกาย

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมรับมอบเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งจำนวน 17 รายการ ให้แก่เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โดย นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายกลางแจ้ง ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้ทำการติดตั้งที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์