ประชุมการจัดทำผังเมือง

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าประชุมร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี เรื่องการดำเนินงานและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนลำนารายณ์ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 3