ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุง สนามกีฬารถไฟ 44 ไร่

กิจกรรมหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567 นายสาโรจน์ รักงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ และพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุง สนามกีฬารถไฟ 44 ไร่

***แจ้งเตือนสำหรับผู้ที่มาใช้พื้นที่สนามกีฬารถไฟ 44 ไร่ โปรดระวังอันตรายในเขตก่อสร้าง และขออภัยในความไม่สะดวก****