งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2567

กิจกรรมหน่วยงาน

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างฯ ร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567 กิจกรรม “แต่งไทย ไหว้พระ เสริมบารมี” ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (โบราณสถาน) ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยจังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี และเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ระหว่างวันที่ 9 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. สัมผัสความเป็นไทย เยือนงานใหญ่เมืองละโว้ เที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี – หนึ่งปี พบกัน หนึ่งครั้ง – 9 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 จังหวัดลพบุรีเปิดวังให้เที่ยว 10 วัน 10 คืน แต่งไทยไปเที่ยว งานเดียวที่ต้องห้ามพลาด!!! King Narai the Great Fair 36th 2024 9 – 18 February 2024 @.King Narai’s Palace #AmazingThailand #ลพบุรีเมืองน่าเที่ยว #งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช