ประชุมเตรียมความพร้อมเลือกกรรมการชุมชน

กิจกรรมหน่วยงาน

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 15.00 น. นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ มอบหมายให้ ร.ต.ต.กำจัด สุขจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยนายสุพจน์ ใจบุญ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ เข้าร่วมประชุมพนักงานเทศบาล เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกกรรมการชุมชนของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 3