ประชุมเตรียมควมพร้อมการจัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.กำจัด สุขจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัด “โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2567” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำบริการด้านต่างๆของส่วนราชการในระดับจังหวัดไปให้บริการประชาชน โดยได้กำหนดออกหน่วยฯ ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน หมู่ที่ 3 ตำบลมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี