สนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ออกระงับเหตุเพลิงไหม้กากอ้อย

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 เวลาประมาณ 16.30 – 05.00 น. เทศบาลตำบลลำนารายณ์ สนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมรถดับเพลิง ร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้กากอ้อย บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

พบเหตุฉุกเฉิน เหตุเพลิงไหม้ ❗

แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลตำบลลำนารายณ์

☎เบอร์โทรศัพท์ (036)461-111 ตลอด 24 ชั่วโมง