พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนและพนักงานฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้ทราบบทบาท อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยรับเกียรติจาก นายวันชัย ธงภักดิ์ รองปลัดเทศบาลตำบลภาชี รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลภาชี เป็นวิทยากรในวันนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 3