ติดตั้งเสาเหล็กกั้นรถสวนสุขภาพ

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 พนักงานกองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการติดตั้งเสาเหล็กกั้นรถ บริเวณสวนสุขภาพสถานีรถไฟย่อย หมู่ 4 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ขอความร่วมมือผู้ที่มาออกกำลังกายทุกท่านห้ามนำรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์ เข้ามาขับขี่บนลู่ทางเดินสวนสุขภาพ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและความปลอดภัยของผู้มาออกกำลังกาย