เตรียมความพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลลำนารายณ์ เตรียมความพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน โดยการตรวจเช็คเครื่องสูบผลักดันน้ำและกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางเดินน้ำ ให้น้ำสามารถไหลผ่านได้สะดวก บริเวณ หมู่ 9 ตำบลลำนารายณ์ และบริเวณด้านข้างมัสยิดดารุสสลาม