รวมพลคนรักสุขภาพ และมอบสวนสุขภาพให้ประชาชน

กิจกรรมหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 06.00 น. เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดย นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มบาสโลบ Lamnarai city running club และประชาชนชาวลำนารายณ์ ร่วมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย “รวมพลคนรักสุขภาพ” และมอบสวนสุขภาพให้ประชาชนชาวลำนารายณ์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย ส่งเสริมให้สุขภาพแข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ

โดยได้รับเกียรติจากนายกองตรี ดร.ภานุพงศ์ ศิริ นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสวนสุขภาพสถานีรถไฟย่อย หมู่ที่ 4 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=LamnaraiPr&set=a.805964084905025