สนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้ความรู้การดับเพลิงเบื้องต้น และการอพยพหนีไฟ

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 โรงพยาบาลลำสนธิ ขอรับการสนับสนุนวิทยากร เพื่อให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงเบื้องต้น และการอพยพหนีไฟ

– นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ จึงมอบหมายให้จ่าเอกสมพร ปลื้มมะลัง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ร่วมอบรมให้ความรู้แก่คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลำสนธิ