ช่วยเหลือประชาชน

กิจกรรมหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 07.40 น.

เจ้าหน้าที่่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลลำนารายณ์

ได้รับแจ้งจากประชาชนขอความช่วยเหลือรถยนต์จอดเสีย แบตเตอรี่รถยนต์หมด บริเวณ หมู่ 8 ตำบลลำนารายณ์ โดยได้นำอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือ และทำการพ่วงสายชาร์จแบตเตอรี่ จนรถยนต์สตาร์ทเครื่องยนต์ติด สามารถขับขี่ต่อไปได้ตามปกติ

…ทั้งนี้ หากประชาชนพบเหตุสาธารณภัย หรือเหตุฉุกเฉิน

สามารถแจ้งได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 036-461-111 ตลอด 24 ชั่วโมง