กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่พัฒนาทำความสะอาด และจัดเก็บขยะมูลฝอยตามจุดต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 พนักงานกวาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่พัฒนาทำความสะอาด และจัดเก็บขยะมูลฝอยตามจุดต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพื่อให้ทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ มีความสะอาดและน่าอยู่มากยิ่งขึ้น