ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนนารายณ์เจริญ หมู่ 6 ลำนารายณ์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานกองสาธารณสุขฯ ประธานชุมชน และกรรมการชุมชน ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว บริเวณชุมชนนารายณ์เจริญ หมู่ 6 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี