ตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทาง บริเวณหมู่เอื้ออาทร ซอย 6 หมู่ 9 ลำนารายณ์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ดำเนินการตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทาง บริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทร ซอย 6 หมู่ 9 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

…ทั้งนี้ หากประชาชนพบเหตุสาธารณภัย หรือเหตุฉุกเฉิน

☎️ สามารถแจ้งได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 036-461-111 ตลอด 24 ชั่วโมง