ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567

กิจกรรมหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ประธานชุนชน และคณะกรรมการชุมชน ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 3